Хэрэгтэй соорсууд

Зохицуулагч: Bathuyag

:-d

Бичлэг Бичсэн :-d » 2008-04-26, 20:12

Дэлгэцийн горим автоматаар таниж css дезайн сонгож байна. Ер нь автоматаар таниад өөр сонголт ч хийсэн болно:

Код: Бүгдийг сонгох

<script language="javascript">
<!--
if ( screen.width > 800 ) {
document.cookie = "resolution=" +escape( 'over800' ); 
document.write("<link href='http://allergy.mn/css/style_l.css' type='text/css' rel='stylesheet' />");
} else {
document.write("<link href='http://allergy.mn/css/style.css' type='text/css' rel='stylesheet' />");
}
//-->
</script>
<noscript><link href='http://allergy.mn/css/style_l.css' type='text/css' rel='stylesheet' /></noscript>

Хөрөг
Almas
☆★☆卍 ★ 卍☆★☆
☆★☆卍 ★ 卍☆★☆
Бичлэг: 2639
Элссэн: 2005-02-12, 22:25
Танилцуулга: Монголчууд маань компьютер гэдэг юмыг гартаа оруулж бүгд өөр өөрийн ажил, амьдралдаа мессенжер, тоглоом тоглох, бичиг баримт шивихээс илүүгээр ашиглаад сурчихвал улс орны маань хөгжил тэр чигээр нь чирснээс илүү дугуйтай тэргэн дээр тавиад түрсэн мэт урагшаа өнхрөх байх гэж боддог юм. Анх 2005 оноос Дусал.нэт веб сайтыг Форум хэлбэрээр ажиллуулж эхлэсэн. Олон олон найзуудтай болсон, хамтарч бас нэлээд юм сурч мэдсэн, гэж боддог. Цаашдаа ч гэсэн...
Байрлал: Дэлхий дээр л ;-)
Contact:

Бичлэг Бичсэн Almas » 2008-04-29, 00:42

За нэг ийм юм хийлээ. phpBB2 дээр бүх гишүүдийнхээ аватарыг шалгана. Хэрвээ аватарын зурагны холбоос нь эвдэрхий бол холбоосыг устгана. шууд check_avatar.php ч гэдэг юм уу нэр өгөөд форумын үндсэн хавтсанд хуулаад дуудаж ажиллууна.

Код: Бүгдийг сонгох

<?
/*
Check lost avatars and remove it.
Created 2008 by Almas
www.dusal.net
*/
define('IN_DUSALBB', true);
$phpbb_root_path = './';
include($phpbb_root_path . 'extension.inc');
include($phpbb_root_path . 'common.'.$phpEx);

function url_exists($url) {
   if ((strpos($url, "http")) === false) $url = "http://" . $url;
   if (is_array(@get_headers($url)))
     return true;
   else
     return false;
}

$sql = "SELECT user_id, username, user_avatar, user_avatar_type
  FROM " . USER_SQL_TABLE ."
  WHERE user_id > 0";
if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )
{
  message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain user list', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
}


while($userdata = $db->sql_fetchrow($result)) {

if ( $userdata['user_avatar_type'] == 2 ) {
$zam = $userdata['user_avatar'];
if (url_exists($zam)) {} else {
$not_found = '<img src="'.$zam.'" /> '.$userdata['username'].'\'s '.$zam.' is not found<br />';
if ( !($result = $db->sql_query("UPDATE " . USER_SQL_TABLE ." SET user_avatar='', user_avatar_type='0' WHERE user_id='$userdata[user_id]'") ) ) {
  message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not update database', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
								}
}
} elseif ( $userdata['user_avatar_type'] == 1 ) {
$zam = 'http://dusal.net/forum/images/avatars/'.$userdata['user_avatar'];
if (url_exists($zam)) {} else {
$not_found = '<img src="'.$zam.'" /> '.$userdata['username'].'\'s '.$zam.' is not found<br />';
if ( !($result = $db->sql_query("UPDATE " . USER_SQL_TABLE ." SET user_avatar='', user_avatar_type='0' WHERE user_id='$userdata[user_id]'") ) ) {
  message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not update database', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
}
}
}
elseif ( $userdata['user_avatar_type'] == 3 ) {
$zam = 'http://dusal.net/forum/images/avatars/gallery/'.$userdata['user_avatar'];
if (url_exists($zam)) {} else {
$not_found = '<img src="'.$zam.'" /> '.$userdata['username'].'\'s '.$zam.' is not found<br />';
if ( !($result = $db->sql_query("UPDATE " . USER_SQL_TABLE ." SET user_avatar='', user_avatar_type='0' WHERE user_id='$userdata[user_id]'") ) ){
  message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not update database', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
}
}
}
}
if (!$not_found) {$not_found = 'nothing';}
message_die(GENERAL_MESSAGE,'Finished. Removed avatars:<br>'.$not_found);
mysql_close(); exit();

?>

Хөрөг
Almas
☆★☆卍 ★ 卍☆★☆
☆★☆卍 ★ 卍☆★☆
Бичлэг: 2639
Элссэн: 2005-02-12, 22:25
Танилцуулга: Монголчууд маань компьютер гэдэг юмыг гартаа оруулж бүгд өөр өөрийн ажил, амьдралдаа мессенжер, тоглоом тоглох, бичиг баримт шивихээс илүүгээр ашиглаад сурчихвал улс орны маань хөгжил тэр чигээр нь чирснээс илүү дугуйтай тэргэн дээр тавиад түрсэн мэт урагшаа өнхрөх байх гэж боддог юм. Анх 2005 оноос Дусал.нэт веб сайтыг Форум хэлбэрээр ажиллуулж эхлэсэн. Олон олон найзуудтай болсон, хамтарч бас нэлээд юм сурч мэдсэн, гэж боддог. Цаашдаа ч гэсэн...
Байрлал: Дэлхий дээр л ;-)
Contact:

Бичлэг Бичсэн Almas » 2008-12-12, 18:41

[quote]Спэм бүртгэлээс хамгаалах арга. Эсвэл тест хийхэд ашигласан ч болно. Одоогоор www.blogmn.net саитын бүртгэлийн хуудсан дээр ажиллаж байгаа. Удалгүй энэ самбар болоод сэтгэгдэл оруулах хэсэгт хийж тохируулах байх. Нэг их сайн арга биш ч гэсэн яахав тест энэ тэр хийхээр бас ашиглаж болно.

Өгөгдлийн бааз нэг иймэрхүү:

Код: Бүгдийг сонгох

CREATE TABLE `table_security` (
 `q_id` int(8) NOT NULL auto_increment,
 `question` text character set utf8 collate utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `answers` text character set utf8 collate utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `correct` int(2) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`q_id`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=24 DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;
security.php файл нь шинээр асуулт нэмэх, засахад ашиглагдана:

Код: Бүгдийг сонгох

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Security</title>
</head>
<body>
<?
include "mysql.php"; // Үүний оронд шууд холбогдох код биччихэж болно.
$question = $_POST['question'];
$answers = $_POST['answers'];
$correct = $_POST['correct'];

if ( $_POST['task'] == 'save' )
{ 	
mysql_query("INSERT INTO table_security (question, answers, correct) VALUES ('$question', '$answers', '$correct')") or die(mysql_error() );
echo "Шинэ асуулт хадгалагдлаа";
}
if ( $_POST['task'] == 'edit' )
{ 	
$q_id = $_POST['q_id'];
mysql_query("UPDATE table_security SET question='$question', answers='$answers', correct='$correct' WHERE q_id='$q_id'");
$onetest = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT * FROM table_security WHERE q_id='$q_id'"));
}

if ( $_GET['task'] == 'ed' ) {
$q_id = $_GET['q_id'];
$onetest = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT * FROM table_security WHERE q_id='$q_id' LIMIT 1"));
}

echo '<div>
 <form id="form1" name="form1" method="post" action="security.php">
  <p>
   <label>Асуулт
    <input type="text" name="question" id="question" value="'.$onetest['question'].'" />
   </label>
  </p>
  <p>
   <label>Хариултууд (таслалаар зааглана)
    <input type="text" name="answers" id="answers" value="'.$onetest['answers'].'" />
   </label>
  </p>
  <p>
   <label>Зөв хариулт (дугаар)
    <input type="text" name="correct" id="correct" value="'.$onetest['correct'].'" />
   </label>
  </p>
  <p>
   <input type="hidden" name="task" id="task" value="'; if ( $_GET['task'] == 'ed' ) { echo 'edit'; } else {echo 'save';} echo '" />
  </p>
  <p>
   <input type="hidden" name="q_id" value="'.$onetest['q_id'].'" />
  </p>
  <p>
   <label>Оруул
    <input type="submit" name="submit" id="submit" value="Submit" />
   </label>
  </p>
 </form>
 <p>';

 $questions = mysql_query("SELECT * FROM table_security");
 while($onetest = mysql_fetch_assoc($questions)) {
	$question = $onetest['question'];
	$answers = $onetest['answers'];
	$correct = $onetest['correct'];
	$ans = explode(",", $answers);
	echo $onetest['q_id']." $question<br>";
	for($i=0; $i<=3; $i++) {
		$an = $ans[$i];
		$correcta = $i+1;
		echo '<label>'.$correcta.'<input type="radio" name="answers2" value="'.$correcta.'" />'.$an.'</label><br>';
	}

echo "Зөв хариулт: $correct <a href='security.php?q_id=$onetest[q_id]&task=ed'>Засах</a><br><br>";
 }
 ?>
 </p>
</div>
</body>
</html>
Харин энэ кодыг би шалгах signup.php файлдаа оруул өгч байна:

Код: Бүгдийг сонгох

// Test check

 $onetest = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT * FROM table_security ORDER BY rand() LIMIT 1"));

	$ans = explode(",", $onetest['answers']);

	echo "<tr>

 <td class='form1"; if($error[question] != "") { echo "error"; } echo "'>$onetest[question]*</td>

 <td class='form2'>";

	for($i=0; $i<=3; $i++) {

		$an = $ans[$i];

		$correcta = $i+1;

		echo '&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<label><input type="radio" name="answer" value="'.$correcta.'" />'.$an.'</label><br />';

	}

	show_error($error[question]);

echo "<input type='hidden' name='q_id' value='$onetest[q_id]'>

 </td>

 </tr>";
Тэгээд дараагийн хуудсанд нь шалгачихна:

Код: Бүгдийг сонгох

 

 $answer = $_POST['answer'];

 $q_id = mysql_real_escape_string($_POST['q_id')];

 $sec_ans = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT q_id, correct FROM table_security WHERE q_id='$q_id' LIMIT 1"));

 if ( $sec_ans['correct'] != $answer ) {
  $is_error[1] = "yes"; 
  $error[question] = "Та хариултыг буруу бөглөсөн байна. Зөв хариултыг сонгож асуултанд хариулаад дахин оролдож үзнэ үү!";
 }
 
Нэг иймэрхүү юм хийсэн юм. Алдаа оноо байвал хэлж өгөөрэй. Яг мэргэжлийн програмист биш болохоор бага зэрэг халтардуу бичсэн байж магадгүй. :)

Хөрөг
etgeed
™Дусал®
™Дусал®
Бичлэг: 154
Элссэн: 2005-07-04, 11:53
Байрлал: CHINGGIS.ORG
Contact:

Бичлэг Бичсэн etgeed » 2009-03-02, 17:04

ene siteruu orood uzdee http://www.xacnews.mn/home/index.php

20sec tutamd refresh automataar hiigeed bna. Gehdee buren achaalahgui reload mayagiin yumu daa? iim yamar script bna medehuu helj ogooch
Дусалыг хураавал далай
Дуулсаныг сонсвол эрдэм

Хөрөг
Almas
☆★☆卍 ★ 卍☆★☆
☆★☆卍 ★ 卍☆★☆
Бичлэг: 2639
Элссэн: 2005-02-12, 22:25
Танилцуулга: Монголчууд маань компьютер гэдэг юмыг гартаа оруулж бүгд өөр өөрийн ажил, амьдралдаа мессенжер, тоглоом тоглох, бичиг баримт шивихээс илүүгээр ашиглаад сурчихвал улс орны маань хөгжил тэр чигээр нь чирснээс илүү дугуйтай тэргэн дээр тавиад түрсэн мэт урагшаа өнхрөх байх гэж боддог юм. Анх 2005 оноос Дусал.нэт веб сайтыг Форум хэлбэрээр ажиллуулж эхлэсэн. Олон олон найзуудтай болсон, хамтарч бас нэлээд юм сурч мэдсэн, гэж боддог. Цаашдаа ч гэсэн...
Байрлал: Дэлхий дээр л ;-)
Contact:

Бичлэг Бичсэн Almas » 2009-03-02, 17:43

Код: Бүгдийг сонгох

<script type="text/javascript" src="http://www.xacnews.mn/home/modules/mod_roknewsrotator/roknewsrotator-packed.js"></script>
<script type="text/javascript">
	window.addEvent('domready', function() {
		var rotator = new RokNewsRotator('news-rotator', {
			delay: 7000,
			duration: 800,
      corners: false,
			autoplay: true,
			autohide: true,
			controls: true		});
	});
</script>
Энэ л байх шиг байна...
Харь гаригийнхан байдаг :D

Хөрөг
maximum_mng
™Дусал®
™Дусал®
Бичлэг: 118
Элссэн: 2005-10-15, 20:07
Байрлал: Утаанбаатар хот
Contact:

Бичлэг Бичсэн maximum_mng » 2009-06-07, 17:33

Бровсерийн скрол дагаж урсдаг баннер эдэр байрлуулчихаар скрипт хэрэгтэй байна. Тийм юм байнуу хүмүүсээ...
Монгол Видео - Yadii.Net

Хөрөг
Almas
☆★☆卍 ★ 卍☆★☆
☆★☆卍 ★ 卍☆★☆
Бичлэг: 2639
Элссэн: 2005-02-12, 22:25
Танилцуулга: Монголчууд маань компьютер гэдэг юмыг гартаа оруулж бүгд өөр өөрийн ажил, амьдралдаа мессенжер, тоглоом тоглох, бичиг баримт шивихээс илүүгээр ашиглаад сурчихвал улс орны маань хөгжил тэр чигээр нь чирснээс илүү дугуйтай тэргэн дээр тавиад түрсэн мэт урагшаа өнхрөх байх гэж боддог юм. Анх 2005 оноос Дусал.нэт веб сайтыг Форум хэлбэрээр ажиллуулж эхлэсэн. Олон олон найзуудтай болсон, хамтарч бас нэлээд юм сурч мэдсэн, гэж боддог. Цаашдаа ч гэсэн...
Байрлал: Дэлхий дээр л ;-)
Contact:

Бичлэг Бичсэн Almas » 2009-06-07, 20:27

http://dynamicdrive.com/ дээр хайж үзсэн үү?
Харь гаригийнхан байдаг :D

Хөрөг
maximum_mng
™Дусал®
™Дусал®
Бичлэг: 118
Элссэн: 2005-10-15, 20:07
Байрлал: Утаанбаатар хот
Contact:

Бичлэг Бичсэн maximum_mng » 2009-06-10, 10:44

Харсан олсонгүй ээ. :???:
Монгол Видео - Yadii.Net

Хөрөг
Almas
☆★☆卍 ★ 卍☆★☆
☆★☆卍 ★ 卍☆★☆
Бичлэг: 2639
Элссэн: 2005-02-12, 22:25
Танилцуулга: Монголчууд маань компьютер гэдэг юмыг гартаа оруулж бүгд өөр өөрийн ажил, амьдралдаа мессенжер, тоглоом тоглох, бичиг баримт шивихээс илүүгээр ашиглаад сурчихвал улс орны маань хөгжил тэр чигээр нь чирснээс илүү дугуйтай тэргэн дээр тавиад түрсэн мэт урагшаа өнхрөх байх гэж боддог юм. Анх 2005 оноос Дусал.нэт веб сайтыг Форум хэлбэрээр ажиллуулж эхлэсэн. Олон олон найзуудтай болсон, хамтарч бас нэлээд юм сурч мэдсэн, гэж боддог. Цаашдаа ч гэсэн...
Байрлал: Дэлхий дээр л ;-)
Contact:

Бичлэг Бичсэн Almas » 2009-06-10, 13:54

Оросын варез сайтуудаар хэсэхэд л харагдаад байдаг даа...

scroll follow ad script гээд google-дсэн чинь уг нь юмнууд гарч ирж л байх шиг байна. Өөрөө хэрэглэж байгаагүй болохоор ёстой мэдэхгүй юм. эд нараас үзээч хөө.
Харь гаригийнхан байдаг :D

Post Reply

Буцах