Page 1 of 1

Шинээр суулгахад ROOT FILE олдохгүй гэсэн алдаа гараад байна.

Posted: 2008-12-19, 11:37
by bee
Шинэ Хард диск дээр партишн үүсгээд суулгах гэсэн ROOT FILE олдохгүй байна гэсэн алдаа гарч ирээд байх юм. Анх суулгахад Партишн меню дээр 4н сонголт байсан, эхнийх нь шууд бэлэн үйлдлийн системтэй хард дээр хамт суулгах, 2 болон 3 дахь сонголтын аль нэг нь байгаа хард аа тэр чигээр нь партишн үүсгээд суулгах. 4 дэх нь өөрөө дураараа тохируулах гэсэн сонголтуудтай. Manualy гэснээр нь ороод гараас тохируулж өгөөд суулгах гэхээр болохгүй юм. Тэр ext2 ext3 гэх мэт олон сонголтууд нь ямар ялгаатай юм бол?
Бас систем суусны дараа партишн үүсгээгүй сул зайгаа партишн үүсгэдэг, windows дээр байдаг disk management шиг юм байдаг бол уу?

Posted: 2008-12-19, 20:58
by Almas
Ер нь бол мануалаар партишион үүсгэхдээ root directory-ийг / (зүүн налуу зураас) гэж зааж өгнө.

Гэхдээ би бол эхлээд gparted-аар хоосон зай гаргачихаж байгаад
Guided - Use only free space гээд суулгачихдаг. Тэр нь swap болоод үндсэн линуксын partitionыг автоматаар суулгачихдаг юм. Доорх хаяган дээр нэг бүрчлэн тайлбарласан байгаа.

http://dusal.blogmn.net/17728/