Page 1 of 1

Найзын хуудас оруулах

Posted: 2011-01-10, 17:29
by Almas

Code: Select all

 <IfFriendsPage> </IfFriendsPage>
Энэ код-тэмдэгтүүдийн дундах хэсэг найзуудын шинэ нэмэгдсэн бичлэгүүдийн хуудсанд харагдана

Үүнийг ашиглаад найзуудынхаа бичлэгүүдийг өөрийн блогт харуулж болдог.
Жишээ нь:
http://xvv.blogmn.net/friends/ хаягт xvv хэрэглэгчийн найзуудын бичлэгүүд харагдана.

Ингэснээр та бүх найзуудынхаа хуудас руу оролгүй зөвхөн өөрийн блогмн дэх найзуудын шинэ бичлэгүүдийг нэг дороос унших боломжтой болох юм ;)

Хэрхэн харуулж буйг доор харууллаа:

Code: Select all

<!-- Үндсэн хуудасны эхлэл -->
<IfMainPage><Entry>
  <div class="post">
  <div class="single">
  <h2><a href="<%EntryURL%>" title="<%EntryTitle%>"><%EntryTitle%></a></h2>
  <div class="datepost"><%EntryDate%>, <%EntryTime%></div>
  <div class="text"><%EntryBody%></div>
  <div class="data-bottom">бичсэн: <%EntryAuthor%> төрөл: <IfCategoriesAllowed> <%EntryCategory%></IfCategoriesAllowed> |
  <IfCommentsAllowed><a href='<%CommentPostURL%>'>(<%EntryCommentCount%>) Сэтгэгдэл </a> </IfCommentPostAllowed> | <SendThisLink> найздаа илгээх </SendThisLink> | <a href="<%EntryURL%>" title="<%EntryTitle%>">нийт: <%EntryCounter%> хүн уншсан</a></div>
  </div></div> 
  </Entry>  

<div class="navigation">
  <IfPages> <a href='<%MainPageURL%>'>Эхлэл</a> | <LaterLink> << шинэ </LaterLink> | Нийт: <%TotalPages%>-с <%CurrentPage%>-р хуудас. | <EarlierLink>хуучин >></EarlierLink> </IfPages>
</div>


</IfMainPage>
<!-- Үндсэн хуудасны төгсгөл -->

Code: Select all

<!-- FRIENDS PAGE -->
<IfFriendsPage>
 <Entry>
  <div class="post">
  <div class="single">
  <h2><a href="<%EntryURL%>" title="<%EntryTitle%>"><%EntryTitle%></a></h2>
  <div class="datepost"><%EntryDate%>, <%EntryTime%></div>
  <div class="text"><%EntryBody%></div>
  <div class="data-bottom">бичсэн: <%EntryAuthor%> |
  <IfCommentsAllowed><a href='<%CommentPostURL%>'>(<%EntryCommentCount%>) Сэтгэгдэл </a> </IfCommentPostAllowed> | <SendThisLink> найздаа илгээх </SendThisLink> </div>
  </div></div>
  </Entry>

<div class="navigation">
  <IfPages> <a href='<%MainPageURL%>'>Эхлэл</a> | <LaterLink> << шинэ </LaterLink> | Нийт: <%TotalPages%>-с <%CurrentPage%>-р хуудас. | <EarlierLink>хуучин >></EarlierLink> </IfPages>
</div>
</IfFriendsPage>

<!-- END OF FRIENDS PAGE -->
Ер нь бол яг <IfMainPage> ... </IfMainPage> -г дахиж нэг хуулаад <IfMainPage>, </IfMainPage>-г нь <IfFriendsPage>, </IfFriendsPage> болгоод сольчиход л болно.

Мөн үндсэн цэсэндээ холбоос нэмж оруулж өгч болно.

Code: Select all

<a href="<%FriendsPageURL%>">Найзуудын бичлэгүүд</a>