Page 1 of 1

Загвартаа нэмэлт засвар хийх

Posted: 2009-11-10, 12:34
by Almas
Загвар засахдаа Блог Удирдах->Загвар->Засах руу орж засаж болно. Загвар->Солих гэж загвараа сольж болно.

Зарим загварт бичлэгийн ангилалууд хажуу талд харагддаггүй. Ангилалуудыг оруулахдаа дараах кодыг нэмж оруулж өгөх хэрэгтэй:

Code: Select all

 <h3>Ангилал</h3>
<ul>
<Categories>
    <li><a href='<%CategoryURL%>'><%Category%></a></li>
    </Categories>
</ul>
Bdj гишүүний хувьд

Code: Select all

<p class="sidetitle">Найзууд</p>
гэсэн кодыг олоод яг дээд талд нь оруулбал тохиромжтой.

Бусад гишүүд бас загварынхаа хаана юу оруулмаар байгаа асуултаа энд асуувал тийм кодыг олоод тэнд нь оруулаарай гэж зааж өгч байя.