1 хуудасны 1 дахь нь

Асуулт асуухын өмнө заавал уншаарай!

Бичсэн: 2009-07-16, 21:32
Бичсэн Almas
Та хэрвээ ямар нэгэн асуулт асуух гэж байгаа бол хуучин байгаа тохирох сэдэвт нь асуултаа бичиж асууна уу!!!
Хэрвээ тохирох сэдэв байхгүй бол асуултандаа тохирох хүн гаднаас хараад юу асууж байгааг тань ойлгох гарчиг өгч, шинээр сэдэв үүсгээрэй.
Асуултаа мөн олон сэдэвт давтаж хуулж тавихгүй байхыг хүсье!