CDMA unlock кодууд

Android, iPhone, Nokia, Ubuntu, Blackberry хэрэглээ. Гар утасны програм софт, код тайлах, ая, тоглоом, дэлгэцийн зураг болоод бусад...

Moderator: Bathuyag

Post Reply
User avatar
Almas
☆★☆卍 ★ 卍☆★☆
☆★☆卍 ★ 卍☆★☆
Posts: 2636
Joined: 2005-02-12, 22:25
Танилцуулга: Монголчууд маань компьютер гэдэг юмыг гартаа оруулж бүгд өөр өөрийн ажил, амьдралдаа мессенжер, тоглоом тоглох, бичиг баримт шивихээс илүүгээр ашиглаад сурчихвал улс орны маань хөгжил тэр чигээр нь чирснээс илүү дугуйтай тэргэн дээр тавиад түрсэн мэт урагшаа өнхрөх байх гэж боддог юм. Анх 2005 оноос Дусал.нэт веб сайтыг Форум хэлбэрээр ажиллуулж эхлэсэн. Олон олон найзуудтай болсон, хамтарч бас нэлээд юм сурч мэдсэн, гэж боддог. Цаашдаа ч гэсэн...
Location: Дэлхий дээр л ;-)
Contact:

CDMA unlock кодууд

Post by Almas » 2008-07-29, 17:36

Нэлээд хэдэн cdma утасны коднууд оллоо ..............................

Samsung sph-n240, n400, a460, a500, etc Nam Programming:

Nam Set: ##Spc

Test Mode: 47*869#1235

Debug Menu: ##33284,ok

Service Menu: Menu+8+0 (#889)

Reset (Life time, Clear Memory, etc): ##786,ok

A-key: ##2539,ok

Label Selection: ##3882,ok

Label(Home, Work, etc) : **523,ok

NGG Setting (Gateway, etc.): ##2769737,ok

Vocoder: ##8626337,ok

CAI Change: ##7738,ok

Enable TTY: ##889,okSamsung sch-411, 611, n105, a100, a300, a2000, etc Nam Programming:

Nam Set: 47*869#08#9

Nam Set: Menu+60

Test Mode: *759#813580

Test Mode: 5809540*45680

A-key: Menu+0, 25##

External Audio: Menu+0, ####

Debug Menu: Menu+8, 0415 or Spc

Debug Menu: Menu+9, 0415 or Spc

Brief NAM Programing: Menu+40,626 (not all version)

LCD Contrast: Menu+45 (not all version)

SIO Mode: Menu+49

SIO Mode: Menu+69Samsung a300, a530, a610, a620, a660, a670, etc Nam Programming:

Nam Set: Menu, 6, *

Service Menu: Menu, 9, *

Test Mode: 47*68#13580Samsung X, E, V, S-series (korean), e250, v420, s250, etc Nam Programming:

Nam Set: 6548#0**4#6

Nam Set: 47*869#08#9

Nam Set: 74153697193

Test Mode: 5809540*45680 (88 - efs clear)

Debug Menu: Menu(hold 2sec)+0, 6725 or 9720 or 1973 or 0415

Debug Menu: Menu+0(hold 2sec), 6725 or 9720 or 1973 or 0415Samsung N356 (India version) Nam Programming:

Test Mode: Menu, 5, down arrow, *

Test Mode: **00## (in some flashes)Samsung i700, etc Nam Programming:

Nam Set: Go to start and select "PHONE" from the drop down menu, dial #83587


Samsung i300, etc Nam Programming:

1. Tap on the Phone Icon with stylus
2. Press #907*9#0 ENTER LOCK should appear on screen
3. Enter OTKSL
4. SVC MENU will appear press 1
5. Enter 10 digit MIN and then press SAVE
6. Press SAVE again
7. Press 3 and then press SAVE 6 times
8. Enter the HOME SID and press SAVE once
9. Press END key twice
TEST MODE COMMANDS:

n105_test_mode.txt

a500_test_mode.txt

a530_test_mode.txt<<KYOCERA>>


--------------------------------------------------------------------------------

Qualcomm qcp-800 Nam Pogramming:

Nam Set: Menu+3+0+Spc

Field Test: Menu+7+0+FscKyocera 1135, 2255, 3035, 5135, 6035, Se47, etc Nam Programming:

Nam Set: 111111+Jog Dial(Ok), Select "Programming"+Spc

CAI Change: ##7738,ok

Enable TTY: ##889,ok

Life Timer, PRL, etc: ##786,ok

A-key: ##2539,ok

A-key: 2539,okTips:

On some kyocera handsets the factory service module has not been disabled

and the phone can be programmed without the spc by inputting.

Nam Set: ##333333 menu (service)<<SANYO>>


--------------------------------------------------------------------------------

Sanyo 4900, 5150, 5300, 8100, etc Nam Programming:

Nam Set: ##Spc+Ok+Key Down+Ok

Advanced Setup: ##3282+Ok+Key Down+Ok+Msl

A-key: ##2539+Ok+Key Down+Ok

Version: ##**837+Ok+Key Down+Ok

Debug Menu: ##FSC+Ok+Key Down+Ok

Airtime menu: ##8463+Ok+Key Down+Ok

Change CAI: ##7738+Ok+Key Down+Ok

Vocoder: ##8626337+Ok+Key Down+Ok

Reverse Logistic: ##786+Ok+Key Down+Ok

Set IP Address: ##2769737+Ok+Key Down+Ok

TTY On/Off: ##889+Ok+Key Down+Ok

Ready Link: ##4636+Ok+Key Down+Ok

Browser Init On/Off: ##4682+Ok+Key Down+Ok

Picture Token: ##25327+Ok+Key Down+Ok

Unknown Code: ##5282277+Ok+Key Down+Ok

(SPC=000000, FSC=040793)Sanyo scp-A011, smp-A017, etc Nam Programming:

Nam Set: F9(3 beep) + 0*72696#767<<NOKIA>>


--------------------------------------------------------------------------------

Nokia 3280, 3285, 3580, 3585, 5185, 6185, 8280, etc Nam Programming:

Nam Set: *3001#12345#

Software Version: *#837#

Software Version: *#9999#

Esn Number: *#92772689#

Restart Phone: *#75681#

Restart Phone: *#75682#Nokia 8887 Nam Programming:

Nam Set: *3001#12345#

Version: *#0000#

Evrc: *#8378#

Esn/Data/Timer: *#92772689#

SID: *#743#Nokia 8587 Nam Programming:

Nam Set: *#626#7764726#

A-Key: #8159357022#4579# (26 digits)

A-Key: #8159357022#4547# (20 digits)

Version: *#0000#

Version: *#837#

Vocoder: *#3872#

Change language: Menu 5, 3, 1

Change DM mode: *#7678#

Debug Screen: *#8378#

Debug: *#8380#

Field Test Menu: *#83788#SPC Unlock, Factory Reset:

Full Factory Reset: *#7370#

Resets all settings including non-user changeable items (like SPC)

NOKIA TEST MODE:51xx, 61xx, 71xx, 3285, 63xx, etc:

1) Turn on the phone. Press *3001#12345#

2) Scroll up to where it says "Field Test" and choose SELECT

3) Highlight "Enable" and choose OK. Turn the phone off then back on.

4) If the test mode screen does not show up press MENU and scroll

down to "Field Test" choose SELECT. Press 0 1 then choose OK.

5) Lower left or upper left number is the signal strength.

6) To turn off the test mode press MENU and scroll down to where it says

"Field Test" choose SELECT. Press 0 0 and then choose OK.3360, 6360:

1) Turn on the phone. Press *3001#12345#

2) Scroll up to where it says "Field Test" and choose SELECT

3) Highlight "Enable" and choose OK. Turn the phone off then back on.

4) If the test mode screen does not show up press MENU and scroll

down to "Field Test" choose SELECT. Press 2 1 0 1 then choose OK.

5) Lower left or upper left number is the signal strength.

6) To turn off the test mode press MENU and scroll down to where it says

"Field Test" choose SELECT. Press 2 1 0 0 and then choose OK.<<AUDIOVOX>>


--------------------------------------------------------------------------------

Audiovox 4000, 9000, 9100, 9155, 9500, etc Nam Programming:

(Power the phone on and wait until the little light on top goes out)

Nam Set: 289+fcn+#+1

Service menu: fcn+00+fsc(000000)

Test Mode: Hold (2,*,Rcl)+PowerTest Mode Commands:

99 - download - flash phone
124 - inam data write
125 - version
126 - esn read
127 - sec_code
128 - lock_code

129 - is WFTV data write
137 - FSC code
138 - NPcode (nam program code)
139 - dscode
141 - restart
218 - Read_Addr
000 - is cdma mode
001 - is fm mode
002 - is pcs mode
008 - is reg read addr
020 - is lna_rangeAudiovox pcx-3500xl Nam Programming:

Nam Set: ##2726+Send+1998+1+Spc+1Audiovox cdm-100, 130, 135, 8300, 8500, 8600, etc Nam Programming:

Nam Set: ##20022002+Pwr+1+SpcAudiovox 8610, 8910, etc Nam programming:

Name Set: ##847446, end, 111111Audiovox-107 Nam Programming:

Nam Set: 45680*47*869#1Audiovox CMP-3 Nam Programming:

Nam Set: 45680*47*869#1

Dm Mode: Menu, 6, 6Audiovox 9950 Nam Programming:

Nam Set: ##3282Audiovox Z800 (Audiovox 7900, Sharp) Nam Programming:

Nam Set: m + # + envelope key + * + 1Audiovox Thera (Toshiba 2032) Nam Programming:

Thera Nam Programming User Manual - nam_thera.pdf

AUDIOVOX TEST MODE:9100, 9155:

1) Turn on the phone. As soon the phone comes on and the green light

turns off press RIGHTARROW, 0, 0. The phone will ask for the

"FSC Code", press 000000 then choose OK and press RIGHTARROW,

RIGHTARROW. Your phone is now in test mode.

2) The signal strength is the number on the top right hand side of the screen.

3) To turn off test mode shut of the phone and then turn it back on.<<MOTOROLA>>


--------------------------------------------------------------------------------

Motorola 7760, 7860, 2260, 8160, etc Nam Programming:

Nam Set: Fcn,0000000000000, Rcl

Nam Set: 74663#, Fcn, Fcn

Test Mode: Fcn, 00**83786633, StoMotorola v60c, v120c etc Nam Programming:

Nam Set: 74663#, Menu, Menu, Spc

Nam Set: Menu, 073887, * (type quickly)

Test Mode: Menu, 073887*, Spc

Debug Mode: ##33284Force the phone into DIGITAL ONLY mode:

1) ##33284 (Debug)

2) RIGHT Softkey (Next) Twice

3) Down arrow 10 times to "PrefMod"

4) RIGHT Softkey (Change) until you see "DigOnly"

5) LEFT softkey (Exit)

6) MENU then LEFT Softkey return to idle screen

7) ##33284 (The last 4 will not display if you have done it correctly)

Motorola t182, c210, etc Nam Programming:

Nam Set: ##1111 end

Nam Set: ##298645665 end

Short Nam: ##073887 stoMotorola v710, v730, v740, ms150, etc Nam Programming:

Nam Set: 8378*# + press 3 times NATE (spc - 071082)

Test Mode: Menu, 073887*, Spc

Service Menu: #758353266#646#Motorola StarTac 2004 Nam Programming:

Nam Set: 5759789*#, rec key (3)times (spc - 915037)Motorola ms200, ms230, etc Nam Programming:

Nam Set: 5759789*# (spc - 915037)Motorola v6060 Nam Programming:

Nam Set:147*369#456*0#

MOTOROLA TEST MODE:v60, c120, c331, etc:

1) Turn on the phone. Press MENU 0 7 3 8 8 7 *

2) The phone will require you to "Enter a Security Code", press 000000, OK

3) Scroll down to "Test mode" choose SELECT. Scroll down to "Enable"

choose SELECT. Your phone is now in test mode.

4) Signal strength is the 3_rd number down on the left hand side of the screen.

5) To toggle between regular mode and test mode: Press MODE then

quickly press the BUTTON DIRECTLY TO THE LEFT OF MENU.

6) To turn off the test mode the phone must be in regular mode, then follow

the above sequence and scroll down to where it says "DISABLE" instead of

"ENABLE" and choose select.Motorola Bible - bible.txt<<LG>>


--------------------------------------------------------------------------------

lgc-300, etc Nam Programming:

Nam Set: Menu, 9, Spc

A-key: Press "Sto" 3sec, 2539**lgc-330w, etc Nam Programming:

Nam Set: Menu, 4, 0, Spc

A-key: 2539**lgc-510, v111, etc Nam Programming:

Nam Set: Menu, 3, 0, Spc

A-key: 2539**lgc-500, 800w, etc Nam Programming:

Nam Set: Menu, 9 , 0, Spc

Debug Mode: Menu, 7, 0, Fsc

Debug Mode: Menu, 8, 0, Fsc

A-key: 2539**Lg LX,VX-series, VX4400, VX6000, etc Nam Programming:

Nam Set: ##Spc

Nam Set: Menu, 0

Advanced Settings: ##2342

Vocoder: ##8626337,ok

CAI Change: ##7738,ok

Enable TTY: ##889,ok

A-key: ##2539,ok

Reset (Life time, Clear Memory, etc): ##786,ok<<SK TELETECH>>


--------------------------------------------------------------------------------

Sky All Models Nam Programming:

Nam Set: #7583538324#626#

Nam Set: *759#364*7388464#

Min simple mode: #758353266#646#

Irm simple mode #758353266#476#

Voice memo: #8767#277#

Test Mode: #7583538324#8378#

A-key: #758353266#2539#

Service Menu: Menu+4+0+Spc

Service Menu: Menu+5+0+Spc<<WITHUS / MODOTTEL>>


--------------------------------------------------------------------------------

Withus wce-100, 200, 300, etc Nam Programming:

Nam Set: ##948487+Save

Nam Set: ##948482+Save

Nam Set: ##66835+Save

SMS Settings: ##76766

NVM Rebuild: ##777464<<HYUNDAI>>


--------------------------------------------------------------------------------

Hyundai hwp-110 Nam Programming:

Nam Set: #86904**89397#

DM Mode: ##2740*

(Open phone, inter code, close phone)Hyundai hgc-120, 130, 200 Nam Programming:

Nam Set: #86904**89397#Hyundai hgc-310, 600, 610 Nam Programming:

Nam Set: ##20022002+Pwr+1+Spc Code

Field Test: ##20022002+Pwr+1+Master CodeHyundai Curitel h-100, 150, hx-510b, 520 Nam Programming:

Nam Set: ##20022002+Pwr+1+Spc Code

Field Test: ##20022002+Pwr+1+Master CodeA-key: 2539**

Debug Menu: ##27732726+Pwr

Sar Test: ##27752345+Pwr

Baud Rate: ##36**+Pwr

DM Mode Enable: **1004+Pwr

DS Mode Enable: **1005+Pwr

Test Bell/Voice/Led/Dot: ##1122+Pwr

RF Mode: ##2240+Pwr

Ras Ram: ##2774+Pwr

Cmux1: **0481+Pwr

Cmux2: **0482+Pwr

RX Mode Fax: **0492+Pwr

RX Mode Data: **0491+Pwr

RX Mode Reset: **0490+Pwr<<HUAWEI>>


--------------------------------------------------------------------------------

Huawei ETS-668, 678, 688, etc Nam Programming:

Debug Mode: ##44+Menu

Debug Screen: ##33+Menu

CDG2 Test enable: ##234+Menu

CDG2 Test disable: ##432+Menu

China Lang Select: ##123+Menu

Blocking Debug Code: ###888+Menu

Home System Only On: ##461+Menu

Home System Only Off: ##460+Menu<<ERICSSON>>


--------------------------------------------------------------------------------

Ericsson A1228c, T61, etc Nam Programming:

Short NAM: 987+Menu

Long NAM: 923885+Menu+Spc

CDMA Mode: 904093+Menu

Analog Mode: 904095+Menu

QNC: 904097+Menu

Debug Screen: 904090+Menu

DM Mode: 904050+MenuSony-Ericsson T608 Nam Programming:

Nam Set: 923885, Joystick to the right, 111111<<EPSILON / COMPAL>>


--------------------------------------------------------------------------------

Epsilon vc-5x Nam Programming:

Nam Set: **147258963##

Programming1: **1232580##

Programming2: **321456987##

Version: **1470963##

Debug: **000000##

Menu_1: **078987##

Menu_2: **1234756##

A-key: 2539**

Reset: **14789##<<VK MOBILE>>


--------------------------------------------------------------------------------

VK-100C, 110C, 200C, etc Nam Programming:

Nam Set: 153147539741593

Test Mode: 153147539123258 (88 - clear efs)<<GIGA TELECOM>>


--------------------------------------------------------------------------------

Z510, Z710i(gcd-456) Nam Programming:

Nam Set: Menu+0+Spc<<AnyDATA>>


--------------------------------------------------------------------------------

AMC450 Nam Programming:

Nam Set: *74269#*748#96148063+SEL<<GTRAN>>


--------------------------------------------------------------------------------

Gtran gcp-2000 Nam Programming:

Nam Set: 01#737+Spc

Debug Menu: 01#324+Spc

Debug Mode: 01#727

Test Mode: 01#764+Spc

System Test Mode: 01#768+SpcGtran gcp-5000 Nam Programming:

Debug Mode: 01#727+Spc

Test Mode: 01#765<<PANASONIC>>


--------------------------------------------------------------------------------

PANASONIC TEST MODE:Panasonic (Most):

1) Turn on the phone. Press #7764726# choose SEND

2) Scroll down to where it says "NAM 1" and choose OK. Scroll down

to "Access To Level 4" choose YES. Scroll down to "Built-In-Monitor"

and choose EDIT.

3) Press 1 and choose OK then choose BACK. The phone will say

"Back To Level 1" choose YES. Now choose EXIT the phone will ask you

"Exit And Save Change" choose YES.

4) Signal strength is the top right number on the screen.

5) To turn off the test mode follow the above sequence except press 0

instead of 1 at the "Built-In-Monitor"<<SYNERTEK>>


--------------------------------------------------------------------------------

Synertek S200 Nam Programming:

Nam Set: Menu+0+Spc

Debug Mode:

Test vibro/rx/tx: ##5555+Save

Debug Screen: ##33+Save

Debug Screen: ##523+Save

RF Test: ####+Save

Unknown code: ##325+Save<<SONY>>


--------------------------------------------------------------------------------

Sony CM-M1300, 3300, Z200 Nam Programming:

Nam Set: 111111+Ok(Jog Dial)+Select+Programming+Ok+Spc


Thumbs up Some More
LG 2030 V15 SARVICE MODE IS:
720829771104
LG 2030 Ver.11 service mode is
951753951753
menu+0+"SPC"/000000 for 2030 v8
rd 6130 sarvice programming code is:
#542362#*6130*
rd 6130 sarvice programming code is:
#542362#*736130*
RD5130 Service programming Code is #542362#*735130*
for 2130 2230 2330 2430
#542362#*542362*
LG 6000 CDMA menu+0+spc

For LG 6000
#542362#*736000*
LG 2030 A-Key
LG 2030 2539**
LG 2330
#542362#*542362*
LG 2430
#542362#*542430*

User avatar
bat0209
Жинхэнэ Гишүүн
Жинхэнэ Гишүүн
Posts: 22
Joined: 2009-04-05, 18:28

Re: CDMA unlock кодууд

Post by bat0209 » 2010-02-22, 18:03

hi uuniig yaj ashigladag yum be bi iimerxuu yum odoonoos sonirxoj baigaa yum gevch yamarch oilgolt odoogoor baixgui baigaa yumaa tiim boloxoor chuxam yaj xeregledeg talaar jishee taviad byatsxan zaavar mayagiin zuil oruulj ugch boloxuu uuruu ug ni ix sonirxoltoi l doo.daanch xexe........

User avatar
Almas
☆★☆卍 ★ 卍☆★☆
☆★☆卍 ★ 卍☆★☆
Posts: 2636
Joined: 2005-02-12, 22:25
Танилцуулга: Монголчууд маань компьютер гэдэг юмыг гартаа оруулж бүгд өөр өөрийн ажил, амьдралдаа мессенжер, тоглоом тоглох, бичиг баримт шивихээс илүүгээр ашиглаад сурчихвал улс орны маань хөгжил тэр чигээр нь чирснээс илүү дугуйтай тэргэн дээр тавиад түрсэн мэт урагшаа өнхрөх байх гэж боддог юм. Анх 2005 оноос Дусал.нэт веб сайтыг Форум хэлбэрээр ажиллуулж эхлэсэн. Олон олон найзуудтай болсон, хамтарч бас нэлээд юм сурч мэдсэн, гэж боддог. Цаашдаа ч гэсэн...
Location: Дэлхий дээр л ;-)
Contact:

Re: CDMA unlock кодууд

Post by Almas » 2010-02-23, 00:26

Яг яадгийг нь бас сайн мэдэхгүй байна. Бэлэн юм хуулж тависан. Миний хувьд шууд утсан дээрээ нэг ийм код хийгээд оролдож үзэж байсан... туршаад үз...
Харь гаригийнхан байдаг :D

User avatar
bat0209
Жинхэнэ Гишүүн
Жинхэнэ Гишүүн
Posts: 22
Joined: 2009-04-05, 18:28

Re: hi

Post by bat0209 » 2010-05-05, 19:24

hi cdma utasnii xyasaa yaj arilgadag yum boloo uuruu arilgaad surchixval saixan bxgui yu utasaa solixoor xyasaa arilgana gej 1ajil bolox yumaa uunii talaar yamar 1 zuil baixgui biz zaluusaa

User avatar
Almas
☆★☆卍 ★ 卍☆★☆
☆★☆卍 ★ 卍☆★☆
Posts: 2636
Joined: 2005-02-12, 22:25
Танилцуулга: Монголчууд маань компьютер гэдэг юмыг гартаа оруулж бүгд өөр өөрийн ажил, амьдралдаа мессенжер, тоглоом тоглох, бичиг баримт шивихээс илүүгээр ашиглаад сурчихвал улс орны маань хөгжил тэр чигээр нь чирснээс илүү дугуйтай тэргэн дээр тавиад түрсэн мэт урагшаа өнхрөх байх гэж боддог юм. Анх 2005 оноос Дусал.нэт веб сайтыг Форум хэлбэрээр ажиллуулж эхлэсэн. Олон олон найзуудтай болсон, хамтарч бас нэлээд юм сурч мэдсэн, гэж боддог. Цаашдаа ч гэсэн...
Location: Дэлхий дээр л ;-)
Contact:

Re: CDMA unlock кодууд

Post by Almas » 2010-05-05, 19:29

Хясаа гэдэг чинь микро схем сольж залгах энэ тэрийг хэлдэг юм бишүү? Нээрээ яадаг юм бол доо...
Харь гаригийнхан байдаг :D

User avatar
bat0209
Жинхэнэ Гишүүн
Жинхэнэ Гишүүн
Posts: 22
Joined: 2009-04-05, 18:28

Re: CDMA unlock кодууд

Post by bat0209 » 2010-05-06, 11:02

komtoi xolbood l ter utsand baigaa dugaariig ni yamar negen programm ch yumuu ashiglaad arilgaad bx shig sanagdaad bdiishdee xyasaa arilgana gexeer xarin uchir nachiriig ni olox yum san daa tee xel usgui mani shig yum ni xaigaad ereed ch oloxgui bxaa

User avatar
Almas
☆★☆卍 ★ 卍☆★☆
☆★☆卍 ★ 卍☆★☆
Posts: 2636
Joined: 2005-02-12, 22:25
Танилцуулга: Монголчууд маань компьютер гэдэг юмыг гартаа оруулж бүгд өөр өөрийн ажил, амьдралдаа мессенжер, тоглоом тоглох, бичиг баримт шивихээс илүүгээр ашиглаад сурчихвал улс орны маань хөгжил тэр чигээр нь чирснээс илүү дугуйтай тэргэн дээр тавиад түрсэн мэт урагшаа өнхрөх байх гэж боддог юм. Анх 2005 оноос Дусал.нэт веб сайтыг Форум хэлбэрээр ажиллуулж эхлэсэн. Олон олон найзуудтай болсон, хамтарч бас нэлээд юм сурч мэдсэн, гэж боддог. Цаашдаа ч гэсэн...
Location: Дэлхий дээр л ;-)
Contact:

Re: CDMA unlock кодууд

Post by Almas » 2010-05-06, 19:51

Зүгээр unlock хийх бол тусгай box гээд байдаг, олон утасны залгууртай, нэг утас USB эсвэл COM оролтоор компьютер руу залгагддаг. Тэрийг худалдаж авахаар програм нь хамт дагалдаад ирдэг. Тэгээнд тэрэнд дэмжигдсэн бүх утсыг шууд гаргаж янзалж янз бүр болгож болно.
Яг хясаа арилгах гэж Монголоор ярьдаг эсэхийг нь мэдэхгүй байна. Тухайн ямар нэгэн гар утасны провайдерын түгжээг тайлах гэсэн утгаар нь unlock хийнэ гэж ярьдаг. Firmware flash, eeprom flash хийх энэ тэр гээд ер нь их олон янзын аргууд байдаг. Мэдээж тийм сайн мэдлэгтэй биш бол бэлэн тийм бокс, програмтай нь захиалаад л гадаадаас худалдаж авах болох байх. Интернет дээгүүр тийм юмс зардаг сайтууд, форумууд, тусламжийнх нь форумууд энэ тэр байдаг. Зарим нь бас худлаа юм байхыг ч үгүйсгэхгүй. Би бол нэг иймэрхүү анхан шатны ойлголттой. ;)
Харь гаригийнхан байдаг :D

Post Reply

Return to “Гар утас, зөөврийн төхөөрөмжүүд”