Page 1 of 1

Windows server 2003

Posted: 2010-06-16, 00:23
by chegi
server 2003 дээр home folder үүсгэхэд хэмжээ яаж зааж өгдөг юм бэ? жишээ нь 1 хэрэлэгчид 400mb, түүнээс дээш багтаамжгүй байх ч юм уу.

Re: Windows server 2003

Posted: 2010-06-19, 01:02
by Almas
За үнэндээ миний хувьд Windows серверийн талаар А ч байхгүй ээ... FTP хэрэглэгч анх үүсгэхдээ л нэг газар нь хэмжээг нь зааж өгч байгаа байх даа...