forum.Dusal.net - Хэлэлцүүлгийн самбар - Үйлчилгээний нөхцөл

“forum.Dusal.net - Хэлэлцүүлгийн самбар” Самбарын удирдагч болон зохицуулагчид нь энэхүү чуулганд бичигдэж буй бүх бичлэгийг нэг бүрчлэн хянах боломжгүй байдаг ч ямар нэгэн элдэв гажиг мэдээлэл агуулсан бичлэгүүдийг аль болохоор хурдан хугацаанд устгах юмуу өөрчилөх арга хэмжээ авна. Энэ самбард бичигдсэн бүх бичлэгүүд нь тухайн бичсэн хүмүүсийн өөрсдийн санаа оноо, үзэл бодлыг илэрхиилж буй болохоос самбарын удирдагчид, зохицуулагчид болон вэбмастеруудынх биш (тэд өөрсдөө бичээгүй бол) тул тэд хариуцлага хүлээхгүй гэдгийг та ойлгох хэрэгтэй.

Та “forum.Dusal.net - Хэлэлцүүлгийн самбар” самбард ямар нэгэн хараалын үг, ёс журамгүй, бүдүүлэг, гүжирдсэн, үзэн ядсан, заналхийлсэн, садар самууныг сурталчилсан хандлагатай болон бусад хууль дүрэм зөрчсөн элдэв материал оруулахгүй гэдгээ зөвшөөрөх хэрэгтэй. Энэ тохиолдолд танд нэн даруй самбард нэвтрэхэд хориг тавина (мөн танай интернет үйлчилгээний төвд энэ тухай мэдэгдэх болно). Энэ зорилгоор бид бүх бичлэгүүддээ бичигчийн IP хаягийг бүртгэж авдаг. Энэ самбарын вебмастер, удирдагч болон зохицуулагчид нь хэрэгтэй гэж үзвэл хэдийд ч гэсэн ямар нэгэн сэдвийг устгах, засах, зөөх мөн хаах эрхтэй гэдгийг та ойлгож хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Та хэрэглэгчийн хувьд таны оруулсан хувийн мэдээлэлүүд мэдээллийн санд хадгалагдах болно. Эдгээр мэдээллийг таны зөвшөөрөлгүйгээр ямар нэгэн гуравдагч этгээдэд нээж үзүүлэхгүй мөн вебмастер, удирдагч, болон зохицуулагчид яман нэгэн нэр төр гутаахыг оролдсон хорлон сүйтгэх мэдээлэлд хариуцлага хүлээхгүй.

“forum.Dusal.net - Хэлэлцүүлгийн самбар” самбарын систем нь таны компьютер дээр мэдээлэл хадгалахын тулд күүкий ашигладаг. Эдгээр күүкийнүүд нь таны өмнө оруулсан ямар ч мэдээллийг агуулахгүй бөгөөд эдгээр нь зөвхөн таны үзэх нөхцөлийг сажруулахын тулд л хадгадалагддаг. Зөвхөн таны бүртгэлтэй холбоотой мэдээллүүд болон нууц үгийг (та нууц үгээ мартсан тохиолдолд шинэ нууц үг илгээнэ) танд илгээхэд л таны имэйл хаяг хэрэглэгдэнэ.