Page 1 of 1

Хэрхэн Joomla-г Дусал хост дээр суулгах вэ

Posted: 2016-06-30, 11:42
by CasperXtina
Дусал-с авсан веб хост дээр хэрхэн Joomla суулгах вэ. Энэ талаар тайлбарлаад өгөөч.
Мөн Joomla сайтаа хэрхэн удирдах гэх мэт.

Re: Хэрхэн Joomla-г Дусал хост дээр суулгах вэ

Posted: 2017-07-08, 10:38
by Almas
ISPConfig 3 дээр http://help.dusal.net/637/ үзээрэй. Joomla суулгах заавар доор нь бий.