Page 1 of 1

Shorewall тухай хэр их мэдэх вэ?

Posted: 2013-10-26, 21:39
by Ubuntuss501
Shorewall тухай хэр их мэдэх вэ?

Re: Shorewall тухай хэр их мэдэх вэ?

Posted: 2013-10-28, 16:34
by Almas
iptables-ын график интерфэйс л юм шиг байсан. Хэрэв iptables шууд тохируулахад хэцүү байгаад байвал shorewall суулгаад хэрэглэж болно. Хэрэв webmin г.м Iptables тохируулдаг интерфэйстэй Control panel-тай бол бас шаардлагагүй.