Compaq presario V3000 дууны карт таниулах

Драйвер таниулах болоод бусад эд ангитай холбоотой асуудлуудыг энд ярилцана

Moderator: Bathuyag

Forum rules
Шинэ сэдэв нээхдээ эд ангиа нарийн тодорхой зааж өгнө. Ямар фирмийн ямар загвар болох талаар бичээд ямар асуудал байгаа, ямар алдаа зааж байгааг дэлгэрэнгүй дурдаад асуултаа тавиарай. Гарчгийг мөн тодорхой зааж өгнө үү!
User avatar
Khaschuluu
™Дусал®
™Дусал®
Posts: 313
Joined: 2009-01-28, 16:51
Location: Улаанбаатар
Contact:

Compaq presario V3000 дууны карт таниулах

Post by Khaschuluu » 2009-02-01, 00:17

дууны картаа танихгүй юм. өөр ком л доо compaq presarioV3000 байгаа юм. яаж таниулах вэ хө.

User avatar
Khaschuluu
™Дусал®
™Дусал®
Posts: 313
Joined: 2009-01-28, 16:51
Location: Улаанбаатар
Contact:

Post by Khaschuluu » 2009-02-01, 00:59

Code: Select all

a@ubuntu:~$ lspci -v
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 945GM/PM/GMS, 943/940GML and 945GT Express Memory Controller Hub (rev 03)
	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 30b2
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0
	Capabilities: <access denied>
	Kernel driver in use: agpgart-intel
	Kernel modules: intel-agp

00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 945GM/GMS, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller (rev 03)
	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 30b2
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16
	Memory at d4200000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]
	I/O ports at 1800 [size=8]
	Memory at c0000000 (32-bit, prefetchable) [size=256M]
	Memory at d4300000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256K]
	Capabilities: <access denied>
	Kernel modules: intelfb

00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 945GM/GMS/GME, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller (rev 03)
	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 30b2
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0
	Memory at d4280000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]
	Capabilities: <access denied>

00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) High Definition Audio Controller (rev 02)
	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 30b2
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 22
	Memory at d4340000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
	Capabilities: <access denied>
	Kernel driver in use: HDA Intel
	Kernel modules: snd-hda-intel

00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 1 (rev 02)
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0
	Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=03, sec-latency=0
	I/O behind bridge: 00002000-00002fff
	Memory behind bridge: d2000000-d3ffffff
	Prefetchable memory behind bridge: 00000000d0000000-00000000d1ffffff
	Capabilities: <access denied>
	Kernel driver in use: pcieport-driver
	Kernel modules: shpchp

00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 3 (rev 02)
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0
	Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=04, sec-latency=0
	Capabilities: <access denied>
	Kernel driver in use: pcieport-driver
	Kernel modules: shpchp

00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 4 (rev 02)
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0
	Bus: primary=00, secondary=05, subordinate=05, sec-latency=0
	Memory behind bridge: d4000000-d40fffff
	Capabilities: <access denied>
	Kernel driver in use: pcieport-driver
	Kernel modules: shpchp

00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 02)
	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 30b2
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 23
	I/O ports at 1820 [size=32]
	Kernel driver in use: uhci_hcd
	Kernel modules: uhci-hcd

00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 02)
	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 30b2
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 19
	I/O ports at 1840 [size=32]
	Kernel driver in use: uhci_hcd
	Kernel modules: uhci-hcd

00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 02)
	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 30b2
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 21
	I/O ports at 1860 [size=32]
	Kernel driver in use: uhci_hcd
	Kernel modules: uhci-hcd

00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 02)
	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 30b2
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 16
	I/O ports at 1880 [size=32]
	Kernel driver in use: uhci_hcd
	Kernel modules: uhci-hcd

00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB2 EHCI Controller (rev 02) (prog-if 20)
	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 30b2
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 23
	Memory at d4544000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
	Capabilities: <access denied>
	Kernel driver in use: ehci_hcd
	Kernel modules: ehci-hcd

00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev e2) (prog-if 01)
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0
	Bus: primary=00, secondary=08, subordinate=08, sec-latency=64
	I/O behind bridge: 00003000-00003fff
	Memory behind bridge: d4100000-d41fffff
	Capabilities: <access denied>

00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Bridge (rev 02)
	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 30b2
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0
	Capabilities: <access denied>
	Kernel modules: iTCO_wdt, intel-rng

00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) IDE Controller (rev 02) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 30b2
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 18
	I/O ports at 01f0 [size=8]
	I/O ports at 03f4 [size=1]
	I/O ports at 0170 [size=8]
	I/O ports at 0374 [size=1]
	I/O ports at 1810 [size=16]
	Kernel driver in use: ata_piix
	Kernel modules: ata_piix

00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 82801GBM/GHM (ICH7 Family) SATA AHCI Controller (rev 02) (prog-if 01)
	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 30b2
	Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 220
	I/O ports at 18d0 [size=8]
	I/O ports at 18c4 [size=4]
	I/O ports at 18c8 [size=8]
	I/O ports at 18c0 [size=4]
	I/O ports at 18b0 [size=16]
	Memory at d4544400 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
	Capabilities: <access denied>
	Kernel driver in use: ahci
	Kernel modules: ahci

00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) SMBus Controller (rev 02)
	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 30b2
	Flags: medium devsel, IRQ 10
	I/O ports at 18e0 [size=32]
	Kernel modules: i2c-i801

05:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection (rev 02)
	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 135c
	Flags: fast devsel, IRQ 19
	Memory at d4000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
	Capabilities: <access denied>
	Kernel driver in use: iwl3945
	Kernel modules: iwl3945

08:08.0 Ethernet controller: Intel Corporation PRO/100 VE Network Connection (rev 02)
	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 30b2
	Flags: bus master, medium devsel, latency 66, IRQ 20
	Memory at d4100000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
	I/O ports at 3000 [size=64]
	Capabilities: <access denied>
	Kernel driver in use: e100
	Kernel modules: e100

08:09.0 FireWire (IEEE 1394): Ricoh Co Ltd R5C832 IEEE 1394 Controller (prog-if 10)
	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 30b2
	Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 16
	Memory at d4101000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
	Capabilities: <access denied>
	Kernel driver in use: ohci1394
	Kernel modules: ohci1394

08:09.1 SD Host controller: Ricoh Co Ltd R5C822 SD/SDIO/MMC/MS/MSPro Host Adapter (rev 19)
	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 30b2
	Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 18
	Memory at d4101800 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
	Capabilities: <access denied>
	Kernel driver in use: sdhci-pci
	Kernel modules: sdhci-pci

08:09.2 System peripheral: Ricoh Co Ltd R5C592 Memory Stick Bus Host Adapter (rev 0a)
	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 30b2
	Flags: medium devsel, IRQ 11
	Memory at d4101c00 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
	Capabilities: <access denied>

08:09.3 System peripheral: Ricoh Co Ltd xD-Picture Card Controller (rev 05)
	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 30b2
	Flags: medium devsel, IRQ 11
	Memory at d4102000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
	Capabilities: <access denied>

Code: Select all

a@ubuntu:~$ asoundconf list
Names of available sound cards:
Intel

Code: Select all

a@ubuntu:~$ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Intel [HDA Intel], device 0: CONEXANT Analog [CONEXANT Analog]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 0: Intel [HDA Intel], device 1: Conexant Digital [Conexant Digital]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0

Code: Select all

a@ubuntu:~$ modprobe -l snd-hda-intel
/lib/modules/2.6.27-11-generic/kernel/sound/pci/hda/snd-hda-intel.ko
Гэж гарч ирж байна. Харсан үзсэн бас мэддэг хүн байвал туслаач. compaq presario V3000 байгаа юм.

User avatar
Almas
☆★☆卍 ★ 卍☆★☆
☆★☆卍 ★ 卍☆★☆
Posts: 2633
Joined: 2005-02-12, 22:25
Танилцуулга: Хобби хамгийн дээр нь компьютер, сагсан бөмбөг, хөгжим гэж... Монголчууд маань компьютер гэдэг юмыг гартаа оруулж бүгд өөр өөрийн ажил, амьдралдаа мессенжер, тоглоом тоглох, бичиг баримт шивихээс илүүгээр ашиглаад сурчихвал улс орны маань хөгжил дугуйтай тэргэн дээр тавиад түрсэн мэт урагшаа өнхрөх байх гэж боддог юм. Тийм болохоор компьютерийн үйлдлийн систем, програм софтуудыг Монгол хэлээр орчуулах хэрэгтэй гэж боддог. Анх Windows үйлдлийн системийг орчуулахаар зорьж байсан ч одоо бол Linux үйлдлийн системийг орчуулах хэрэгтэй юм байна гэж бодох болоод байгаа. Анх 2005 оноос Дусал.нэт веб сайтыг Форум хэлбэрээр ажиллуулж эхлэсэн. Олон олон найзуудтай болсон, хамтарч бас нэлээд юм сурч мэдсэн, гэж боддог. Цаашдаа ч гэсэн... Хэрэв таньд надаас асуух, хамтран ажиллах санал байгаа бол санаа зоволгүй холбогдоорой.
Location: Дэлхий дээр л ;-)
Contact:

Post by Almas » 2009-02-01, 13:52

Сайн мэдэхгүй юм аа... Энэ 2-ыг үз дээ. Бас лимнукс группээс давхар асуу даа...

http://starbase-12.blogspot.com/2006/09 ... u-606.html

http://kishur.wordpress.com/2008/11/23/ ... rio-v3000/

User avatar
Khaschuluu
™Дусал®
™Дусал®
Posts: 313
Joined: 2009-01-28, 16:51
Location: Улаанбаатар
Contact:

Post by Khaschuluu » 2009-02-01, 21:13

Almas wrote:Сайн мэдэхгүй юм аа... Энэ 2-ыг үз дээ. Бас лимнукс группээс давхар асуу даа...

http://starbase-12.blogspot.com/2006/09 ... u-606.html

http://kishur.wordpress.com/2008/11/23/ ... ario-v3000
Сайн уу?
Алмаст баярлаа.
Энэн дотроос би нэг ийм заавар оллоо.

1) kishur@hellolinux:~$ sudo vi /etc/modules

2) Add the line snd-als100 in new line

3) Save this file and reboot your machine. (There should be better way than this.)

4) Try to play a sound file and you are done.

Гэтэл энэ зааврыг нь би ойлгохоо байлаа. Баахан оролдоод. Тэр шинэ мөрөө хаана оруулах юм бүү мэд. Эхний командыг хийнгүүт л учир утга нь үл ойлгогдох сонин юм гараад тэгээд л бичиж ч болохгүй, нэг л сонин. Үүнийг бага зэрэг дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгөөч. Хамгийн гол нь тэр мөрийг хаана оруулах, бас оруулсан ч гэлээ яаж ч хадаглах юм. Ёстой мэдэх юм үүн дээр алга? :-?

Post Reply

Return to “Эд анги, техник хангамжтай холбоотой асуудал”