Page 1 of 1

Ubuntu deer Teamspeaker 3

Posted: 2010-10-22, 00:00
by Boojoo

Re: Ubuntu deer Teamspeaker 3

Posted: 2010-10-22, 01:34
by Almas
Run гэхгүй Display гэж нээгээд байгаа юм байна. Ажиллуулах хэрэгтэй. Зүгээр text засварлагч gedit-ээр нээх гээд байна шүү дээ хөө ;)