Page 1 of 1

Ах эгч нараа мэдлэгээсээ хуваалцааж

Posted: 2015-12-25, 18:53
by nymka24
Программ хөгжүүлэхийн тулд ямар ямар хэлийг судлах вэ? Одоо би ганц C++ ажиллаж чаддаг.

Re: Ах эгч нараа мэдлэгээсээ хуваалцааж

Posted: 2017-07-08, 10:36
by Almas
Янз бүрийн олон хэл сурвал зүгээр дээ. http://hicheel.dusal.net хаягаар орж үзээрэй.