Page 1 of 1

Dusal Host-ын заавар болон асуулт

Posted: 2015-11-14, 20:21
by saranuul
Дусалдээр хосттой бол хэрэг болох сэдэв гэж бодлоо. :tasty:

Re: Dusal Host-ын заавар болон асуулт

Posted: 2015-11-14, 20:27
by saranuul
Хост дээрээ ахиад өөр аккаунт нэмж болдог юм уу? FTP биш. яг удирлагын самбарт ордог.?????????? @ Алмасаа

Re: Dusal Host-ын заавар болон асуулт

Posted: 2015-11-15, 20:23
by Almas
Нэг бүртгэлийг олон эрхээр удирдах гэж үү? Одоогоор тийм боломж байхгүй. Зөвхөн рэсэллэр эрхтэй бол өөрийн доор элсүүлсэн хүмүүсээ давхар удирдаж болно. Түүнээс биш адил эрхтэй олон эрх үүсгэх боломжгүй байгаа. Нэг эрхээр нэг бүртгэлээ удирдана. Харин нэг бүртгэлд хэдэн ч сайт хийж болно.