Dusal Host-ын заавар болон асуулт

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:find: :angry: :tasty: :ninja: :hiphop: :sos: :) :hi: :yes: :))) ;) :bravo: :nice: :ok: :clap: :P :zzz: :no: :loveu: :heart: :kiss: :goodluck: :-P :-p :haha: :kissu:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is OFF
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: Dusal Host-ын заавар болон асуулт

Re: Dusal Host-ын заавар болон асуулт

by Almas » 2015-11-15, 20:23

Нэг бүртгэлийг олон эрхээр удирдах гэж үү? Одоогоор тийм боломж байхгүй. Зөвхөн рэсэллэр эрхтэй бол өөрийн доор элсүүлсэн хүмүүсээ давхар удирдаж болно. Түүнээс биш адил эрхтэй олон эрх үүсгэх боломжгүй байгаа. Нэг эрхээр нэг бүртгэлээ удирдана. Харин нэг бүртгэлд хэдэн ч сайт хийж болно.

Re: Dusal Host-ын заавар болон асуулт

by saranuul » 2015-11-14, 20:27

Хост дээрээ ахиад өөр аккаунт нэмж болдог юм уу? FTP биш. яг удирлагын самбарт ордог.?????????? @ Алмасаа

Dusal Host-ын заавар болон асуулт

by saranuul » 2015-11-14, 20:21

Дусалдээр хосттой бол хэрэг болох сэдэв гэж бодлоо. :tasty:

Top